3 thg 6, 2014

thi công hệ thống công trình lh 0913540278: Sửa chữa máy điện thoại cố định, máy điện thoại bà...

thi công hệ thống công trình lh 0913540278: Sửa chữa máy điện thoại cố định, máy điện thoại bàSửa chữa máy điện thoại cố định, máy điện thoại bàn kéo dài, fax   Sửa
chữa máy điện thoại cố định, máy điện thoại bàn kéo dài, fax   -Nhận đấu
nối chia nhiều đầu dây LAN